The Bloglord

Foto saya
Author, blogger, comic freak, designer, editor, gamer, hermit, photographer, reader, student, teacher, traveler, writer.

06 April 2008

Salam Imtihan

Oh ya, lupa saya nak khabarkan. Suara Kampus Edisi Kelantan bilangan 40 sudah terbit, tapi belum lagi dibahagi-bahagikan ke BKAN dan DPM. Tak lama lagi sampailah tu, jangan risau ya? Fokus kali ini: "Dalil-dalil bahawa al-Quran sekarang palsu".

Menarik tak? Belilah ya, kalau nak tahu dengan lebih lanjut.

p/s: Orang Malaysia tak berkesempatanlah ya? Hehe. Tak apa, kawan-kawan yang di Mesir kan ramai? Kirimlah pada mereka. Suruh bawa balik senaskhah dua ke Malaysia :D